Copyright © 2023. AKJK, Advokátní kancelář Josef Krysl.

Cena

Právní služby poskytujeme v hodinové sazbě v rozmezí od 2.500 – 5.000 Kč, určené na základě náročnosti projednávaného případu. Součástí této sazby jsou náklady na komunikační prostředky, ověřování podpisů advokátem a elektronické konverze. Uvedená hodinová sazba nezahrnuje náklady na správní, soudní a notářské poplatky a další případné náklady vzniklé vůči třetím stranám, stejně jako úhradu cestovních nákladů advokáta. Od 1.12. 2018 je naše kancelář plátcem DPH.

V případě dlouhodobější spolupráce je sazba určena individuálně dohodou. V tomto případě je kladen ohled na objem a náročnost zadání. V případech, kdy lze určit objem nutné práce s dostatečnou určitostí dopředu, je možné dohodnout pevně stanovenou cenu. Tato cena poté již není ovlivněná počtem reálně odpracovaných hodin.

Na základě individuální dohody rovněž poskytujeme spolupráci v režimu měsíčního paušálu za zvýhodněnou sazbu.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace